3,000 കോടിയുടെ ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം, മീനാട് (കൊല്ലം), ചേര്‍ത്തല, കോഴിക്കോട്, പട്ടുവം (കണ്ണൂര്‍) എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കി. 41 ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more