300 കോടിയുടെ കാന്‍സര്‍ കെയര്‍ സെന്റര്‍

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 300 കോടി രൂപ മുടക്കി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ കാന്‍സര്‍ കെയര്‍ സെന്റര്‍ നിര്‍മിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്‌ളാറ്റ് സമുച്ചയവും നിര്‍മിക്കുന്നു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more