212 കോടിയുടെ 3 ഫ്‌ളൈഓവറുകള്‍

72.60 കോടിയുടെ പാലാരിവട്ടം ഫ്‌ളൈ ഓവറും 108.77 കോടിയുടെ ഇടപ്പള്ളി ഫ്‌ളൈഓവറും പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു. കോട്ടയം നഗരത്തിലെ 30.71 കോടിയുടെ കഞ്ഞിക്കുഴി ഫ്‌ളൈഓവര്‍ 18 മാസംകൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാകും.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more