കരുത്തുറ്റ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ കീഴില്‍ 14 പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നു. 48 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കളാണുള്ളത്. കിടപ്പിലായവര്‍ക്കു സഹായം നല്കുന്ന ആശ്വാസകിരണം, അവിവാഹിത അമ്മമാര്‍ക്ക് സ്‌നേഹസ്പര്‍ശം, എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ നല്കുന്ന സ്‌നേഹസ്വാന്തനം ഉള്‍പ്പെടെ ആറു പദ്ധതികള്‍, ഗുരുതരരോഗബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ സൗജന്യചികിത്സയ്ക്ക് താലോലം, 65 വയസിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയ്ക്ക് വയോമിത്രം, സൗജന്യഭക്ഷണത്തിന് വിശപ്പുരഹിത നഗരം, കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്റേഷന് ശ്രുതിതരംഗം, മാതാവോ പിതാവോ മരിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌നേഹപൂര്‍വം, ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നവര്‍, ലിവറോ കിഡ്‌നിയോ മാറ്റിവച്ചവര്‍, ഹീമോഫീലിയ രോഗികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് സമാശ്വാസം, പ്രത്യാശ വിവാഹധനസഹായം തുടങ്ങിയവയാണു പദ്ധതികള്‍. താലോലം പദ്ധതിയില്‍ 8,146 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി സൗജന്യ ചികിത്സയും 2,355 പേര്‍ക്ക് തുടര്‍ ചികിത്സയും നല്‍കി. ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതിയില്‍ 63,544 പേര്‍ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ ഇത് വെറും 680 പേര്‍ക്കായിരുന്നു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more